Choose your language: English English
انتخاب زبان : فارسي فارسی
شركت كاني پودر گنبد
 
 
Crystal calcium carbonate chemical Analysis
ÂäÇáíÒ ÔíãíÇÆí ˜ÑÈäÇÊ ˜áÓíã ˜ÑíÓÊÇá
CaO 55.45%
Al2O3 Trace
Fe2O3 0.008 %
TiO2 0.009 %
SiO2 0.12 %
MgO 0.70 %
Na2O 0.20 %
K2O 0.03 %
SO3 0.003 %
L.O.I 43.42 %
Total 99.94 %
Oil Absorbtation 17-18%
Volumetric Weight 0.3-1 gr/cm3 Depending On Mesh Size
D50% 2.9 micron
D70% 5 micron
 
جمعه 01 مرداد 1400