Choose your language: English English
انتخاب زبان : فارسي فارسی
شركت كاني پودر گنبد
 
 
Barite according to API standards Analysis
 API ÂäÇáíÒ ÈÇÑíÊ ÈÇ ÇÓÊÇäÏÇÑÏ
SPECIFIC GRAVITY 4.22 g/qcm MIN
ALKALINE EARTH METAL AS CALCIUM 80-120 PPM MAX
WATER SOLUBLE 0.08 % MAX
LEAD CONTENT 250 PPM MAX
MOISTURE 0.20 % MAX
SIEVE ANALYSIS
RESIDUE ON 74 MIC 2.50 % W MAX
RESIDUE ON 45 MIC 12 % W MAX
شنبه 02 مرداد 1400