Choose your language: English English
انتخاب زبان : فارسي فارسی
شركت كاني پودر گنبد
 
 
Crystal Barite chemical Analysis
ÂäÇáíÒ ÔíãíÇÆí ÈÇÑíÊ ßÑíÓÊÇá
BASO4 96% MIN
SIO2 1.12 % MAX
CaO 0.3 % MAX
L.O.I 0.55 MAX
SPECIFIC GRAVITY (gr/cm3) 4.35 MIN
RESIDUE ON 20 MIC SCREEN 1 % MAX
چهارشنبه 02 تير 1400